Chodník históriou a tradíciami so 14 zastávkami, na 2 km trase vedúcej lesnou cestou z centra obce Čierny Balog až do Vydrovskej doliny k Lesníckemu skanzenu. Na náučných tabuliach je popis 13. osád obce a významné oblasti jej histórie. Trasa vedie vedľa balockého cintorína a kaplnky.

Počas prechádzky uvidíte:
1.Obec Čierny Balog na začiatku – od valachov, drevorubačov po dnešných Handelcov
Prvá písomná zmienka o obci z 11.6.1607
2. Osada KRÁM
najstaršia osada obce, ktorá bola sídlom drevorubačov
3. Osada JERGOV z r. 1615, nad ktorou sa nachádzali štôlne na ťažbu železnej rudy
Náučný chodník Čierny Balog – Hronec – začiatok trasy 11 km náučného chodníka
4. Osada BALOG centrum drevorubačských osád
Osídlenie a obyvateľstvo od 15. stor., od valašských pastierov, nemeckých drevorubačov
5. Osada ZÁVODIE vznikla oproti osade Balog „za vodou“ na brehu rieky Čierny Hron
Duchovný život baločanov 2 kostoly, kaplnky a kríže takmer v každej osade
6. Osada VYDROVO dostala pomenovanie podľa častého výskytu vydry riečnej
Druhá svetová vojna a SNP, Čierny Balog – povstalecká obec oslobodená 29. januára 1945
7. Osada MEDVEĎOV bola osídlená českými evanjelikmi po bitke na Bielej Hore v r. 1620
Remeselná výroba a výrobky vyrobené tradičnými ľudovými technikami
8. Osadu DOLINA osídlili uhliari, ktorí tu pálili drevené uhlie
Folklór a folklórna skupina Kýčera a špecifické čiernohronské obyčaje a zvykoslovie
9. Osada FAJTOV po r. 1635. Názov dostala podľa je zakladateľa
Miestne odevy – kroje
10. Osada KOMOV
po r. 1635
Významní rodáci – lesnícky priekopník, spisovatelia, hudobníci
11. Osada LATKY okolo r. 1896
Stravovanie, handelské jedlá a význam období – pred zemiakmi a po ňom
12. Osada JÁNOŠOVKA okolo r. 1850 s parnou pílou
Spracovanie a doprava dreva, drevorubači, splav dreva, Čiernohronská železnica
13. Osada PUSTÔ a Pustý vrch
Balocké nárečie, názvoslovie je jedinečné, veľmi mäkké, mnohé slová nemeckého pôvodu
14. Osada DOBROČ s dobrým zázemím z r. 1700, najväčšia v Čiernom Balogu
Prírodné bohatstvo NPR Dobročský prales, NPR Klenovský Vepor, Klenovské Blatá

Náučný chodník vedie upraveným terénom lesnej cesty a chodníkom, preto odporúčame návštevníkom turistické oblečenie a obuv. Prehliadka trvá cca 1 hod.